THIẾT BỊ NGÂN QUỸ

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ KHO QUỸ SA PHÁT, chuyên cung cấp các loại thiết bị vật tư ngân hàng, vật tư kho quỹ, như các loại chỉ cột tiền, chỉ bó tiền, giấy bó tiền, giây thun cột tiền, giấy bìa lót đầu cây, giây chì niên phong....